Hypnotherapie & Counselling

Omgeving Leiden en Utrecht

Werken met delen

Iedere persoonlijkheid heeft een aantal kanten in zich die deelpersoonlijkheden worden genoemd. Zo is er de criticus met het opgeheven vingertje die vindt dat het veel beter of sneller moet kunnen;

de losbol die de bloemetjes buiten gaat zetten; de schuldige die overal de schuld van is; de loser die niks kan; de pleaser die geen nee kan zeggen; de eenzame die zichzelf niet aan anderen durft te laten zien; de levensgenieter, enzovoort. Met deze delen kun je in gesprek gaan. Hiermee kunnen innerlijke conflicten opgelost worden. Iedereen mag er zijn maar het is wel de bedoeling dat niet één van hen overheerst. Als iedereen zijn plek heeft dan is de persoon in balans.